Verantwoord Goud 

Rapport december 2020 t/m juli 2021

In december 2020 heeft Diamond Point het Convenant Verantwoord Goud ondertekend. Met deelname aan het convenant zet Diamond Point zich in voor een verantwoorde internationale goudketen en hoopt Diamond Point met deze deelname de transparantie over de herkomst van goud te vergroten.

Het afgelopen jaar heeft Diamond Point in kaart gebracht welke ateliers zich hebben gecertificeerd bij het RJC en in welke mate de ateliers zich houden aan de OESO richtlijnen en eigen inzicht hebben in hun supplychain. Dit heeft Diamond Point gedaan door een vragenlijst op te sturen naar leveranciers.

Hieruit zijn de volgende resultaten gekomen:

Beantwoorde vragenlijst: 72%

Bekend met OESO richtlijnen*: 50%

Bekend met eigen supplychain*: 56%

RJC-gecertificeerd*: 33%

Kopen goud via RJC/LMBA gecertificeerd bedrijf*: 61%

*Een deel van onze ateliers heeft nog niet gereageerd op de vragenlijst.

De 3 grootste ateliers waar 80% van de Diamond Point sieraden worden vervaardigd zijn RJC gecertifieerd en het goud wat ze gebruiken is alleen afkomstig van raffinaderijen/bedrijven die LMBA/RJC gecertificeerd zijn.  

Het aankomende jaar zal Diamond Point proberen in kaart te brengen met welke raffinaderijen onze ateliers samenwerken. Zijn deze raffinaderijen gelinkt aan erkende sector initiatieven zoals CMRT, RMI of LBMA? En zijn deze raffinaderijen gecertificeerd door het RJC of RMI?