Duurzaam ondernemen

Wij zijn van mening dat vakmanschap hand in hand gaat met verantwoordelijkheid naar en respect voor de bronnen waar onze sieraden uit voortkomen. Een waarborging van kwaliteit en monitoring van de productieketen is daarom essentieel; van goud- en diamantmijn tot onze klant.

Wij werken aan een beleid om hoge morele, ethische en sociale normen te handhaven binnen ons bedrijf. We zullen nooit (bewust) activiteiten ondersteunen die in verband worden gebracht met corruptie, fraude, milieuvervuiling en kinderarbeid. We zien er ook op toe dat de bedrijven met wie wij samenwerken lief zijn voor mens en de aarde.

Om een succesvol due diligence beleid te hanteren doen wij het volgende:

  • Aan onze ateliers in het buitenland hebben wij kenbaar gemaakt zaken te doen met bedrijven die bekend zijn met de OESO richtlijnen en zo goed mogelijk volgens deze richtlijnen werken. Wij doen geen zaken met bedrijven die activiteiten ondersteunen die schadelijk zijn voor het milieu of in strijd zijn met mensenrechten of zich mengen in fraude en corruptie
  • Diamond Point stimuleert haar ateliers om zich bij de RJC te laten certificeren of fijn goud te kopen bij bedrijven die RJC of LMBA gecertificeerd zijn. Het Responsible Jewellery Counsil (RJC) is een internationaal bedrijf die bedrijven in de goud en juwelen industrie certificeert op het gebied van duurzaamheid, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en ethische bedrijfspraktijken
  • Tijdens de werkbezoeken van Diamond Point wordt bekeken of de ateliers werken volgens de OESO richtlijnen
  • Diamond Point vraagt bewijs aan al haar ateliers zich te houden aan de OESO richtlijnen in vorm van certificaten (RJC), audit rapporten en verklaringen.

Verantwoord goud

In december 2020 heeft Diamond Point het Convenant Verantwoord Goud ondertekend. Met deelname aan het convenant zet Diamond Point zich in voor een verantwoorde internationale goudketen en hoopt Diamond Point met deze deelname de transparantie over de herkomst van goud te vergroten. Bedrijven en organisaties die het Convenant Verantwoord Goud ondertekenen verplichten zich om misstanden in de productieketen te signaleren en tegen te gaan. Dit betekent ook voor Diamond Point dat we kritisch naar onze goud keten kijken. Diamond Point committeert zich met de ondertekening van het convenant tot het werken naar een verantwoordelijke goud-waardeketen door in lijn met de OESO Due Diligence Guidance te werken. De OESO is een samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te ontwikkelen. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen.

Het convenant is een gezamenlijke inspanning van een brede coalitie van overheid, juweliers, recyclers, smelters, maatschappelijke organisaties en goudsmeden.

Op de website van het IMVO Convenanten:

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van het sieradenmerk. Jack van Gelder, CEO van Diamond Point: “We willen niet alleen de hoge kwaliteit van onze sieraden garanderen, maar ook zeker stellen dat onze grondstoffen afkomstig zijn van legitieme en vertrouwde bronnen. Een waarborging van de kwaliteit en monitoring van de productieketen is daarom essentieel; van goud- en diamantmijn tot onze klant. Deelname aan het goudconvenant sluit naadloos aan op deze ambitie. We kijken er naar uit om met andere partijen uit de sector samen te werken aan een verantwoorde keten.”

Een deel van het goud wat Diamond Point verwerkt in sieraden wordt geleverd door Schöne Edelmetaal. Deze leverancier is door de London Bullion Market Association (LBMA) geaccrediteerd als Good Delivery Refiner voor goud en zilver, geauditeerd voor de Responsible Gold Guidance. Deze audit bevestigt dat Schöne Edelmetaal's activiteiten plaats vinden in overeenstemming met deze Responsible Gold Guidance.

De Responsible Gold Guidance vereist onder andere beleid en werkwijzen waarmee aantoonbaar is dat het goud dat voor recycling wordt aangeboden, niet afkomstig is uit de conflictgebieden in Afrika of anderszins te maken heeft met schending van de Rechten van de Mens.

Schöne Edelmetaal is ook één van de ondertekenaars van het IMVO-convenant ‘Verantwoord Goud’.

Diamant kwaliteit

Sinds een aantal jaren zijn er synthetische diamanten op de markt beschikbaar. Deze diamanten zijn lastig te onderscheiden van natuurlijke diamanten. Diamond Point verkoopt alleen natuurlijke en eerlijke diamanten. Om 100% garantie te geven op de echtheid van de natuurlijke diamanten en dat de diamanten op een eerlijke manier zijn verkregen, levert Diamond Point uitsluitend diamanten van legitieme en vertrouwde bronnen. Ook worden de diamanten één voor één getest op echtheid. Dit gebeurt met speciale apparatuur van DRC Techno, waarbij we iedere synthetische diamant kunnen onderscheiden van een natuurlijke diamant. Op deze manier zijn wij verzekerd dat we 100% natuurlijke diamanten aanbieden aan onze klanten.

We zijn lid van de Vereniging Beurs voor den Diamanthandel, aangesloten bij de Wereld Federatie van Diamant Beurzen (WFDB), de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken.

Voorraadbeperking

We hechten veel belang aan recycling. Eventuele restvoorraden smelten we om, maar met het smeltproces gaan er toch waardevolle metalen verloren. Om deze reden beperken we onze voorraden. Dit betekent dat wij niet van elk sieraad alle maten, goudkleuren en designs op voorraad hebben. In het geval dat je een sieraad tegenkomt met een levertijd tussen de 3-6 weken of 6-8 weken, betekent dit dat het sieraad speciaal voor je wordt vervaardigd in ons atelier. Daardoor duurt het langer voordat je je sieraad kunt dragen, maar werk je wel mee aan ons voornemen tot duurzaam ondernemen.